Danmarksserie Syd
 

Danmarksserie Syd

Danmarksserie Syd er kredsens øverste række, som afvikles sammen med SyVBK (Sydjysk Volleyball Kreds). Hos begge køn giver de to øverste placeringer direkte oprykning til 3. division.

De hold der slutter på 3.pladsen i rækken har mulighed for at spille kvalifikationsstævne om oprykning til 2.division.

Der henvises til www.volleyball.dk for resultater

 

Kampflytning

Kun Kredsturneringslederen kan give tilladelse til at kampe flyttes. Kampe kan kun flyttes, hvis de implicerede klubber er enige herom. Kampe kan ikke flyttes fra et turneringshalvår (efterår / forår) til et andet.

Procedure for anmodning om at få en kamp flyttet er følgende:
Den klub, der ønsker en kampflytning, kontakter modstander klubbers officielle kontaktperson og aftaler ny kampdato/kampsted. Derefter udfyldes kampflytningsblanket, som skal være DVBF Kredsturnering i hænde senest 10 dage før oprindelig kampdato (dog 10 dage før ny kampdato hvis denne falder før oprindelig). Det skal præciseres, at den anmodende klub har ansvaret for rigtigheden af kampflytnings-blanketten. Denne korrespondance kan foregå på mail, såfremt, blot malien indeholder de samme oplysninger. KTL's afgørelse meddeles hurtigst muligt til de implicerede klubber og senest mandag før kampdato/ny kampdato.

Kampflytningsgebyret udgør kr. 300,00 pr. kamp. Som opkræves efterfølgende af DVBF.

Flyttes en kamp uden KTL's accept, betragtes begge hold som udeblevne og idømmelse af bøder som udeblevet uden afbud.

Ved kampflytning er det hjemmeklubben der er ansvarlig for at der stilles dommer til den flyttede kamp

 

VOLLEY
sidste nyt

05/03/17

Tak til alle som deltog i årets Rep.møde.

Håber I blev inspireret af Kim Buchwald oplæg omkring "Volleyball som et aktiv i lokalsamfundet"

Bestyrelsen blev styrket med et nyt medlem, velkommen til Rikke Hofsteds Hansen.

Håber som mange som muligt møder op til forbundets Rep.møde søndag d. 7. maj.10/08/13

Følg FVBK på Facebook

 

  

Hostet hos NetPlan system design
copyright: FLORA|grafia