Velkommen
 

Velkommen til FVBK's hjemmeside. Her kan du finde alle basisoplysninger vedrørende volleyball på Fyn.

Søger du debat og mere info, så besøg vores FACEBOOK gruppe.

Vil du gerne vide hvem der sidder i bestyrelsen, så tjek den ud her... og spørg os gerne, hvis der er noget du er i tvivl om.

 

Repræsentantskabsmøde

Fyns Volleyball Kreds

Mandag den 22. april 2024 kl. 19.00

Ubberud hallen, Ubberudvej 30, 5491 Blommenslyst

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Formanden aflægger beretning.

3. Udvalgsformændene aflægger beretning.

4. Forretningsudvalget fremlægger der reviderede regnskab samt status­opgørelse pr. 31.12. til godkendelse, - samt fremlægger budget for indeværende år.

5. Behandling af indkomne forslag.

  • Forslag til behandling skal være bestyrelsen i hænde senest mandag den 25. marts 2024.

6. Fastsættelse af kontingent.

7. Valg af formand.

  • På valg er Alex S Nielsen – Alex er villig til genvalg

8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.

  • På valg er Stine Boysen – Stine er villig til genvalg.
  • På valg er Thomas Soelberg – Thomas er villig til genvalg.

9. Valg af 1 revisor samt 1 revisorsuppleant.

10. Eventuelt.

Læs mere om repræsentantskabsmødet i vores FACEBOOK gruppe.

Her kan man også læse om hvordan man kommer med til spisning før mødet.

 

 

10/16/19

Følg FVBK på Facebook

  

Hostet hos NetPlan system design
copyright: FLORA|grafia