Serie 1 GP
 

Vær med til at skabe en god og levedygtig Serie 1 turnering på Fyn. Vi har besluttet at den klub, der lægger hal til og som fungerer som stævneleder får 2/3 af de samlede stævnegebyrer.

Find stævnedatoer og anden info i denne indbydelse.

Bemærk at afholdelsen af serie 1 stævner er afhængig af at klubber melder haltider ind. Det kan klubberne gøre via en doodle afstemning på dette link

 

10/16/19

Følg FVBK på Facebook

  

Hostet hos NetPlan system design
copyright: FLORA|grafia