Betalingsbetingelser
 

Betalingsfristen fremgår af faktura, dog tidligst 14 dage fra modtagelse. Faktura udsendes pr. mail. Modtagelsesdagen er lig afsendelsesdag.

Det er muligt, at aftale individuelle betalingsfrister/ afdragsordninger via dialog med FVBKs kasserer og formand.

Hvis en klub/forening har indvendinger til fakturaen, skal der reageres inden betalingsfristens udløb med en skriftlig indsigelse fra formanden og kasserer i den pågældende klub.

Herefter bortfalder indsigelsesmuligheden og fakturaen skal betales. Kan man efterfølgende dokumentere fejl i fakturaen genåbnes dialogen og der vil ske kreditnota ved fejl fra FVBK's side.

Hvis en indsigelse retter sig mod et delbeløb, er klubben kun berettiget til at tilbageholde dette, den øvrige del af fakturaen skal betales inden betalingsfristens udløb.

FVBKs bestyrelse behandler indsigelsen senest 14 dage fra modtagelsen.

Både klub og FVBK kan inddrage forbundet som forligspart. Forbundets afgørelse skal respekteres af begge parter. Hvis en klub nægter betaling og ikke respekterer afgørelser fra FVBK eller DVBF, kan FVBK efter skriftlig advarsel og yderligere betalingsfrist på 3 uger nægte klubben deltagelse i stævner/turneringer arrangeret af kredsen indtil forholdet er bragt i orden."

 

10/16/19

Følg FVBK på Facebook

  

Hostet hos NetPlan system design
copyright: FLORA|grafia