Teen
 


Regler for kvalifikation til Danmarksmesterskab Teen 2 - U14, fra FVBK & SyVBK


Rækker og regler
Det er udelukkende Teen2 DU14 og HU14 rækkerne, der er omfattet af dette reglement.
Der spilles efter gældende Teenvolleyregler, med følgende præciseringer ift. Reglement for Danmarksmesterskaber i ungdomsvolleyball.

  • Et hold kan maksimalt bestå af 4 spillere (5 spillere = 2 hold).
  • Spillerne må være født i årgang 2000 eller senere (uanset skoleklasse). Der gives ikke dispensation for alder, evt. ældre spillere kan deltage i U16 rækken.
  • Der må deltage piger på drengehold.
  • En spiller må kun spille for ét hold i samme stævne runde.
  • En klub kan deltage med flere hold til samme stævne

 

Afvikling af de enkelte stævner
Afvikles efter DVBF's officielle teenvolley skabelon. Såfremt der er mere end 12 hold tilmeldt én række, deles holdene i to eller flere sidestillede rækker.

Seedning til de enkelte stævner
Holdene seedes efter deres seedningskoefficient, seedningskoefficienten er holdets akkumulerede ranglistepoint delt med antallet af stævner som holdet har deltaget i. f.eks. et hold har deltaget i 3 stævner og har fået 13, 9 og 8 ranglistepoint ((13+9+8)/3=10,00) ved lighed trækkes der lod.
Hvis stævne deles i to puljer fordeles holdene så seed 1, 4, 5, 8, 9, 12,13 er i den ene puljer og 2, 3, 6, 7, 10, 11 er i den anden.
Såfremt to hold fra samme klub møder hinanden i indledende pulje, rykkes lavest rangerende hold en seedning ned.
Ved første stævne trækkes der lod om seedningen.
et hold uden seedningskoefficient seedes lavest, såfremt to hold har sammen seedningskoefficient trækkes der lod om seedningen.

Tildeling af ranglistepoint til de enkelte stævner
Vinderen tildeles                       15 ranglistepoint
nr. 2                                                 12 ranglistepoint
nr. 3                                                 10 ranglistepoint
nr. 4                                                   9 ranglistepoint
nr. 5                                                   8 ranglistepoint
osv.
Såfremt stævnet deles i to rækker tildeles begge rækkevinderne 15 point osv.

Hvis en klub deltager med flere hold til et stævne benævnes disse på ranglisten som A, B, C osv. efter klubnavnet.
På ranglisten vil hold A altid få flest ranglistepoint, hold B næst flest ranglistepoint osv.

Kvalifikation til Danmarksmesterskabet
En klub/hold kan kun kvalificerer sig direkte til Danmarksmesterskabet hvis holdet har deltaget i minimum 3 kvalifikationsstævner.
Et hold, der deltager ved alle 4 kvalifikationsstævner, fratrækkes deres dårligste resultat.
De tre hold, der opnår flest ranglistepoint kvalificerer sig til Danmarksmesterskabet for Teen 2.
I tilfælde at pointlighed, vil holdet, der opnåede den bedste placering, ved det sidste stævne, hvor holdene var i samme række, blive rangeret øverst.

Er der tvivl eller fortolkningsspørgsmål, så henvend dig Peter Juhl FVBK

 

VOLLEY
sidste nyt

05/03/17

Tak til alle som deltog i årets Rep.møde.

Håber I blev inspireret af Kim Buchwald oplæg omkring "Volleyball som et aktiv i lokalsamfundet"

Bestyrelsen blev styrket med et nyt medlem, velkommen til Rikke Hofsteds Hansen.

Håber som mange som muligt møder op til forbundets Rep.møde søndag d. 7. maj.10/08/13

Følg FVBK på Facebook

 

  

Hostet hos NetPlan system design
copyright: FLORA|grafia